Corona maatregelen competitie

In het komende seizoen wordt er weer bij BC Druten competitie gespeeld. Op deze pagina willen we jullie informeren hoe BC Druten omgaat met de COVID-19 maatregelen, zolang de “1,5 meter” maatregel van toepassing is.

Er zal nog getracht worden om het aantal gelijktijdig thuisspelende teams te reduceren van 7 naar 6 teams, om het aantal mensen in de (ongeventileerde) zaal te verlagen. Hiervoor vragen we iedereens flexibiliteit met het verzetten van wedstrijden. Ongeacht of 7 of 6 teams tegelijkertijd thuis spelen is het noodzakelijk dat iedereen zich houdt aan de onderstaande algemene “huisregels”, want druk zal het zeker zijn. Daarnaast vragen wij ook om de Team specifieke  aanwijzingen ter plekke op te volgen. Ten allen tijde geldt ook een eigen verantwoordelijkheid om de standaard RIVM maatregelen te volgen, zoals de standaard  “1,5 meter”. Blijf thuis als je twijfelt over je gezondheid.  Onderstaande huisregels gelden voor zowel voor de uit als thuisspelend teams.

Junioren teams

  • Zorg voor minimale begeleiding (1 begeleider per team)
  • Er is helaas geen plek in de zaal voor extra toeschouwers
  • Bij binnenkomst krijgen de juniorspelers een plek aangewezen in de zaal waar ze bij elkaar kunnen verblijven, wanneer niet zelf wordt gespeeld.
  • Omkleden in kleedkamers is beperkt mogelijk; maar blijf hier niet langer dan nodig is. De ruimtes zijn klein en niet geventileerd.
  • Er is geen mogelijkheid om na het sporten in het sportcafé te blijven.

Senioren teams

  • Er is helaas geen plaats in de zaal voor toeschouwers/coaches/trainers
  • Bij binnenkomst krijgt elk team een plek aangewezen in de zaal waar ze kunnen zitten, wanneer niet zelf wordt gespeeld.
  • Kleedruimtes kunnen gebruikt worden, maar blijf niet langer dan nodig is. De ruimtes zijn klein en niet geventileerd.
  • Het wordt afgeraden om de douches te gebruiken. Indien spelers er wel gebruik van willen maken, doe dat dan alleen als er niet te veel mensen in de kleedruimtes /douches aanwezig zijn; verblijf hier zo kort mogelijk.
  • Er is in ons sportafé te weinig ruimte om ieder team een plek te geven. Spreek daarom met het thuisspelende team af of jullie hier gebruik van maken.

© 2021 Badmintonclub Druten | Alle rechten voorbehouden