Oorzaken van sportblessures

In elke sport gebeuren ongelukken en krijg je een blessure. Ook in de badminton komen blessures regelmatig voor.
Hoe je ermee omgaat, wat je kan doen en niet mag doen wordt in een notendop in dit artikel behandeld. Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Daarom hebben we hier een aantal basisregels die je in acht kan nemen om eventuele blessures zo klein mogelijk te houden.

Oorzaken

De oorzaken van ongevallen zijn talrijk. Volgens onderzoekers is 50% van de ongevallen te wijten aan de sporter zelf door bv. gebrek aan coördinatie, een beperkt bewegingsgevoel, slechte trainingsopbouw, vermoeidheid, onvoldoende herstellingsgelegenheid na een blessure.

Pas op de tweede plaats met 30% komt de invloed van tegen- of medespelers.

Vervolgens is in 20% van de ongevallen de bodemgesteldheid als oorzaak aangewezen. Denken we bv. maar aan de remmende werking van kunststoffen vloer in de sporthal. Op de laatste plaats met slechts 5% als oorzaak wordt een onvoldoende technische bagage vernoemd.

© 2019 Badmintonclub Druten | Alle rechten voorbehouden