Voorbereidingen seizoen 2017-2018

| Stephan Tenbült |

Als vereniging kunnen we terug kijken op een sportief geslaagd en gezellig seizoen! Met behulp van alle vrijwilligers hebben we alle sportieve en gezellige activiteiten weer uitstekend kunnen organiseren. We hebben het seizoen traditioneel afgesloten met een gezellige barbecue voor de senioren en de oudste jeugd.

Gedurende het jaar hebben we veel nieuwe leden mogen verwelkomen bij alle groepen: de junioren, de senioren en bij de woensdagmiddag groep. Het is mooi om te zien dat onze vereniging nieuwe leden snel omarmt. We hopen dat we het komende seizoen als verenging weer gaan groeien. Werving van nieuwe leden blijft dan ook een aandachtspunt. Op verschillende manieren zullen we onze sport en onze vereniging onder de aandacht brengen.

In mei dit jaar hebben we de jaarlijkse ALV gehouden. Op dat moment heeft Richard Weijenberg het voorzitterschap na ruim 6 jaar overgedragen. Als dank voor zijn inspanningen voor de vereniging is Richard unaniem door de ALV als erelid van de vereniging benoemd.  Tijdens de ALV is ook bekend gemaakt dat de begroting voor volgend seizoen sluitend is gekregen zonder dat er een contributieverhoging nodig is. Doordat komend jaar het aantal competitie teams minder is, kunnen de wedstrijden op minder zondagen gespeeld worden. Daardoor hebben we minder huurkosten van de sporthal. Natuurlijk hopen we er op dat we volgend jaar weer meer teams kunnen inschrijven voor de competitie. We gaan er dan ook vanuit dat dit een eenmalig financieel voordeel is.

Het ene seizoen is nog niet afgelopen of de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer begonnen. De verschillende commissies (met verschillende nieuwe leden) zijn al volop bezig om het sportieve programma van het komende seizoen vorm te geven. Zo is de indeling van de senioren trainingsgroepen inmiddels bekend. Het is ook weer gelukt om voor alle groepen een trainer te vinden. Voor sommige groepen is het helaas niet gelukt om een vaste trainer voor het hele seizoen te vinden. Maar ook dat is opgelost door “deeltijd trainers” in te zetten. Ook andere activiteiten, zoals het open senioren BCD toernooi en het jeugdkamp staan voor komend seizoen weer op het programma.

Ondanks dat we heel veel leden hebben die een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van onze vereniging; de ambities zijn nog steeds groter dan de beschikbare tijd van alle vrijwiligers. Ben je geïnteresseerd om ook als vrijwiliger op een andere manier bij de vereninging actief  te zijn, dan kun je dat altijd laten weten. Voor de vrijwilligers van het seizoen 2016-2017 staat eind augustus een uitje gepland; we kunnen onze vrijwilligers niet genoeg bedanken.

Voor nu wenst het bestuur iedereen een fijne vakantie en tot het volgende seizoen!


© 2024 Badmintonclub Druten | Alle rechten voorbehouden