Privacy policy

Badmintonclub Druten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en doen al het mogelijke om aan de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) te voldoen.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Indien u contact met ons wenst over de privacy policy, kan dat via het contactformulier op de website.


© 2024 Badmintonclub Druten | Alle rechten voorbehouden