Spelregel: Spelregels

Wisselen Speelhelft

Spelers moeten van speelhelft wisselen: na afloop van de eerste game; na afloop van de tweede game indien er een derde game moet worden gespeeld; in de derde game zodra één van de partijen 11 punten heeft gescoord. Indien niet op de in spelregel 8.1 aangegeven wijze van speelhelft is gewisseld, moet dit alsnog gebeuren […]

Lees verder

Verlengingsregels

Sinds 1 februari 2006 werd er echter geëxperimenteerd met een nieuwe puntentelling om het spel aantrekkelijker te maken voor het publiek. In de lente van 2006 werd besloten dit nieuwe rally-point-systeem officieel in te voeren vanaf het badmintonseizoen dat begint in augustus 2006. Tot nu toe kon men alleen punten maken op de eigen service […]

Lees verder

Toss

Voordat een spel begint is er een loting (toss). Wie deze toss wint mag een keuze maken uit de volgende mogelijkheden: eerst serveren of eerst de service ontvangen, of: het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant. De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden. Dus indien bijvoorbeeld de winnaar van […]

Lees verder

Telling Rallypoint-systeem

Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem (elke punt is ook echt een punt, de oude situatie dat je alleen kan scoren bij eigen service is komen te vervallen). De wedstrijd gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. Er moet worden gewonnen met een verschil van 2 punten tot een maximum van […]

Lees verder

Spelvormen

Single De single (ook wel enkel genoemd) wordt op een lange, smalle baan gespeeld. Voor de breedte gelden de binnenste lijnen, voor de lengte de achterste lijn. De score tijdens een game loopt zowel bij dames en heren tot en met 21. Wel moet er een minimaal verschil van 2 punten zijn. Dit kan doorgaan […]

Lees verder

Speelveld

Het veld is rechthoekig en wordt in het midden in tweeën gedeeld door het net. Meestal zijn de vlakken op het veld zo gemarkeerd dat ze zowel voor enkel- als voor dubbelspel zijn te gebruiken, hoewel de spelregels van de Internationale Badmintonfederatie toestaan dat velden slechts voor enkelspel zijn gemarkeerd. De lengte van een badmintonveld […]

Lees verder

Service

Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak. Na iedere score vindt de service plaats vanuit het naastliggende serveervak. Een service is goed als: deze onderhands geslagen wordt; deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld; de serveerder niet […]

Lees verder

© 2024 Badmintonclub Druten | Alle rechten voorbehouden