De Korte Service

Doel van de slag

De shuttle met een onderhandse slag laag over het net en bij de tegenstander in het service-ontvangst-vak slaan.

Voorbeeld en uitleg techniek slag (voor het dubbelspel). Zie tekening links: een goede korte service. Zie tekening rechts: een foute korte service.

Technische aanwijzingen

1. voetenstand links voor, rechts achter
2. houd de slagarm gebogen van achter het lichaam en “duw” naar voren
3. raakpunt is onder de heup en het racketblad is tijdens het raakpunt onder de hand (spelregel)
4.

zwaai de shuttle in de goede richting met het racket na


© 2024 Badmintonclub Druten | Alle rechten voorbehouden